Wat zijn de onderwerpen waar je graag over leest, van welke activiteiten word je enthousiast, waar ben je altijd wel voor te porren en wanneer vergeet jij de tijd? Dit soort vragen kunnen helpen bij het maken van een goede studiekeuze.

Studie-uitval

Voortijdig stoppen of wisselen van studie komt veel voor. Gemiddeld stopt 1 van de 3 studenten in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en 1 op de 5 studenten in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) in het eerste studiejaar. De belangrijkste renenen hiervoor zijn: de opleiding is anders dan verwacht en onvoldoende motivatie. Minder vaak wordt aangegeven dat de studie te zwaar is of de overgang van school naar studeren te groot is. Veel van de uitvallers zijn late beslissers die zich eind april aanmelden voor een opleiding. Mijn advies is daarom: neem ruim de tijd voor de studiekeuze.

Verkeerde keuze is kostbaar

Het huidige leenstelsel maakt dat het kostbaar is om een verkeerde keuze te maken. Kiezen uit de vele opleidingen is een pittige klus waar niet alle examenkandidaten zin in hebben of tijd voor nemen. Hopelijk is er ondersteuning vanuit school in de vorm van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) door een decaan. En je ouders/opvoeders, broers/zussen en vrienden kunnen ook een belangrijk steentje bijdragen omdat ze je goed kennen. Bezoek open dagen en het liefst meeloopdagen van verschillende opleidingen. Ga in gesprek met mensen die volgens jou een leuke baan hebben.

Je opleidingskeuze is een basis

Laat de keuzestress echter niet te hoog oplopen, je opleiding legt een basis van waaruit je nog vele kanten op kunt. Het laat zien op welk niveau je kunt werken en wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Het leren gaat straks gewoon verder als je aan het werk gaat. Echt waar!