Het nemen van een tussenjaar is vaak een gevoelig onderwerp bij ouders en onderwijsprofessionals. Ouders zijn bang dat er teveel gefeest en geluierd gaat worden. Dat er misschien wel meerdere tussenjaren volgen of dat hun kind blijft hangen in werk dat onder zijn of haar niveau is.

Invulling en planning maken het verschil bij een tussenjaar

Uit onderzoek blijkt dat een tussenjaar goed is voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook zorgt voor een stevigere studiekeuze. Dit is echter wel afhankelijk van de invulling en planning van het tussenjaar. Een tussenjaar geeft meer studiemotivatie en leidt soms tot betere studieresultaten en minder uitval.

Nieuwe studie of tussenjaar: kies bewust

Voor zowel de overweging voor een nieuwe studie als de optie om een tussenjaar te nemen, geldt dat het belangrijk is om een bewuste keuze te maken. En een goede keuze nemen vraagt tijd. Ga het liefst voor de start van het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs in gesprek met elkaar. En blijf dit onderwerp regelmatig onderzoeken en bespreken samen. Er wordt jaarlijks een TussenjaarBeurs georganiseerd voor ouders, jongeren en onderwijsprofessionals. Hier is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over verantwoord vrijwilligerswerk. Diverse organisaties presenteren hun aanbod voor een tussenjaar in het binnen- of buitenland en er wordt voorlichting gegeven.

Geen tussenjaar zonder plan

Net als bij de keuze voor een nieuwe studie geldt ook bij de keuze voor een tussenjaar dat een plan onmisbaar is. Overweegt je kind een tussenjaar na het eindexamen, help het dan om een plan voor de invulling te maken. Bespreek zeker ook wat het doel van het tussenjaar gaat zijn. Zonder plan gaat het waarschijnlijk niet lukken om er een zinvol tussenjaar van te maken. De mogelijke risico’s bij een tussenjaar zonder plan: verveling, te veel feesten, weinig zinvolle invulling van de tijd, na het tussenjaar nog niet weten welke studie passend is of helemaal geen zin meer in studeren. Als ouder kun je afspraken maken over wat je van je kind verwacht en voorwaarden stellen die gelden tijdens het tussenjaar, bijvoorbeeld op financieel gebied. Jongeren die een tussenjaar overwegen en hun ouders wordt aangeraden om naar mogelijkheden in binnen- en buitenland te kijken. Een goede plek om informatie te verzamelen is via het TussenjaarKenniscentrum, dat onafhankelijk is en gericht op voorlichting.

Studiestop: een ongepland tussenjaar

Mijn uitgangspunt is: liever een gepland tussenjaar dan een ongepland tussenjaar vanwege een studiestop. Een studiestop is vervelend vanwege de financiële maar ook emotionele gevolgen zoals een deuk in het zelfvertrouwen, angst voor het verkeerd uitpakken van de volgende studiekeuze en verveling door het simpele baantje dat je kind heeft. Ruim 30% van de studenten op HBO en 20% op universiteit stopt in het eerste jaar. De belangrijkste renenen hiervoor zijn: de opleiding is anders dan verwacht en het ontbreken van de benodigde motivatie. Minder vaak wordt aangegeven dat de studie te zwaar is of de overgang van school naar studeren te groot is. Veel van de uitvallers zijn late beslissers die zich eind april aanmelden voor een opleiding. Mijn advies is daarom: neem ruim de tijd voor de studiekeuze en maak als het nodig is de keuze voor een tussenjaar.

Extra hulp nodig?

Komen jullie er gezamenlijk niet uit? Is er behoefte aan iemand die objectief mee denkt of meer informatie heeft over wat een goede vervolgstap is na het eindexamen? Dan zijn jullie van harte welkom voor een of meerdere adviesgesprekken in Oosterbeek. Neem vrijblijvend contact met me op. Ik ben opgeleid om jullie goed onderbouwd te kunnen begeleiden bij de afweging voor een studie of een tussenjaar en over de invulling van een tussenjaar.