HZO test van Hogrefe

Decaan Online maakt altijd gebruik van de gedegen en gebruikersvriendelijke HZO-testmethode. Het HZO is een schriftelijk loopbaankeuze-instrument dat door de deelnemer zelfstandig wordt ingevuld, gescoord en geïnterpreteerd. Naast de eigen methodes om tot een goed (zelf)beeld te komen gebruikt Decaan Online het HZO voor een gedegen studiekeuze-advies.

HZO geeft inzicht

De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen interesses, kwaliteiten en drijfveren en wordt gestimuleerd om actief te zoeken naar passende beroepen en functies. Hierdoor is het HZO niet alleen een test, maar ook een zelfreflectie-instrument. Het HZO is een bewerking van de Self Directed Search (SDS) van John Holland en de geactualiseerde opvolger van het BZO.

RIASOC model

Het HZO is gebaseerd op het RIASOC model en typeert personen en beroepen in de volgende categoriën:

  • Realistisch
  • Intellectueel
  • Artistiek
  • Sociaal
  • Ondernemend
  • Conventioneel

Vier onderdelen

De HZO-test bestaat uit vier schalen:

  • Activiteiten (Wat doe ik graag?)
  • Vaardigheden (Wat kan ik?)
  • Beroepen (Wat wil ik?)
  • Eigenschappen en waarden (Wie ben ik?)

Over Decaan Online

Decaan Online helpt studiekiezers voor met name het HBO (Hogeschool) en WO (Universiteit/Wetenschappelijk Onderwijs). Met het online aanbod help ik studiekiezers, twijfelaars én overstappers weer op weg! Ik maak gebruik van de wetenschappelijk onderbouwde HZO-test. Decaan online is online én persoonlijk.

Online studiekeuzetest: